บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ NewsEvents
Lastest Activity
TOYOTA AUTO WORK CO.,LTD เข้าร่วมอบรมการซ่อมบํารุงเครื่องมือลม URYU และ Panasonic Cordless Battery tools
      วันที่ 28 มีนาคม 2556 TOYOTA AUTO WORK CO.,LTD. ส่งพนักงานในฝ่าย production และ Maintenance ร่วม 5 ท่าน เข้ารวมการอบรมการซ่อมบํารุงเครื่องมือลม URYU และ Panasonic Cordless Battery tools ที่ใช้อยู่ในสายการผลิต ทางบริษัทขอขอบคุณ TOYOTA AUTO WORK CO.,LTD ที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าของทางบริษัทด้วยดีเสมอมา การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการห ..
More Detail
 
all activity
Siam Kubota Corporation Co.,Ltd เข้ารับการอบรมการซ่อมบัารุง URYU AIR TOOLS
      ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัทของเราให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่บริษัท Siam Kubota Corporation Co.,Ltd จากโรงงาน นวนคร และ โรงงานอมตนคร รวม 11 ท่าน เข้าอบรมการซ่อมแซม เครื่องมือลม URYU โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ใช้เวลา 1 วัน ทางบริษัทขอขอบคุณ Siam Kubota Corporation Co.,Ltd อีกครั้งที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้สินค้าของทางบริษัทมาโดยตลอด ..
Page No. 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|