บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
ENDO Distributor
Endo-kogyo

ENDO Products

สินค้า ENDO เป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น
ได้รับความไว้วางใจต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก
และได้รับความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า
โดยมีสินค้าหลายประเภทดังต่อไปนี้

Spring Balancer
Air Hoist
Air Balancer
Air Trolley
Self Lock
Cable Reel
Hose Reel
Slip Ring

โดยแต่ละประเภทมีหลากหลายแยกย่อย
ตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

ซึ่งทางบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนสินค้า
ENDO แต่ผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร
สนใจติดต่อโทร 0-2900-4888
ENDO
spring balancer
air hoist
Cable reel
Hose reel
Slip ring
Self lock
Crusher
Air balancer
 
     
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|