บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
ESTIC
ESTIC Product

ESTIC Electric Nutrunner

ESTIC เป็นเครื่องมือไฟฟ้าสําหรับอุตสาหกรรม
การประกอบจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมการประกอบที่ต้องการ
ความแม่นยําในการขันแน่น ( Torque Control )
ในระดับสูง รวมถึงสามารถเก็บข้อมูลการขันแน่น
( Fastening Data ) ได้ด้วยโดยสินค้าของทาง
ESTIC มีให้เลือกเป็นชุดสําเร็จรูป ESTIC HANDHELD
NUTRUNNER หรือประเภทที่เป็นเครื่องจักร
ESTIC Multiple Nutrunner ที่สามารถขันได้
ทีละหลายหลายหัว

ซึ่งทางบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนสินค้า ESTIC
พร้อมบริหารหลังการขายครบวงจร
สนใจติดต่อโทร 0-2900-4888

Estic Nutrunner Tool
HANDHELD NUTRUNNER
HANDHELD NUTRUNNER Handy2000
Electric handheld tool which enables both high fastening accuracy and reduction of reaction force during fastening
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|