บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
Heyco Product
Heyco

HEYCO Germany Hand Tools

HEYCO เป็นสินค้าประเภทเครื่องมือช่างทั้วไป
จากประเภท Germany ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง
จึงให้ความทนทาน เหมาะกับเป็นเครื่องมือของมืออาชีพ
ซึ่งสินค้าของ HEYCO ด้วยเหตุผลดังกล่าว
สินค้า HEYCO จึงมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
ซึ่งท่านสามารถวางใจในคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี

ซึ่งทางบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนสินค้า
HEYCO แต่ผู้เดียวในประเทศไทย

สนใจติดต่อโทร 0-2900-4888
Heyco certificate_01  Heyco certificate_02
Download PDF CATALOG
       Pliers
Heyco Pliers
       Range of Wrenches
Heyco Range of Wrenches
       Screwdrivers & Sets
Heyco Screwdrivers & Sets
       Socket Sets
Heyco Socket Sets Accessories
Heyco Socket Sets Impact Sockets
       Torque Wrenches
Heyco Torque Wrenches
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|