บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
Mitoloy
Mitoloy Product

MITOLOY

สินค้า MITOLOY เป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยผลิตและจําหน่าย Hand tools, Impact sockets, Sockets, Bits และอื่น ๆ อีกมากมาย
สินค้า MITOLOY ได้รับการยอมรับในคุณภาพ และความทนทาน จึงเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ซึ่งทางบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนสินค้า
MITOLOY แต่ผู้เดียวในประเทศไทย
สนใจติดต่อโทร 0-2900-4888
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|