บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
Panasonic Product
Panasonic Product

PANASONIC CORDLESS Battery tools

เป็นสินค้าที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในอุตสาหกรรมการประกอบ
ที่คํานึงถึงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งยังสามารถสร้างความสะดวกสบายในการประกอบได้
โดยเ็ป็นเครื่องมือ Impact ที่ใช้กําลังไฟฟ้าจาก Battery
โดยไม่มีสาย และสามารถควบคุมแรงบิดได้โดยใช้
Remote control เป็นตัวตั้งค่าจึงคล่องตัวในการทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ซึ่งทางบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนสินค้า
Panasonic Cordless battery tools
อย่างเป็นทางการ พร้อมบริการ
หลังการขายครบวงจร
สนใจติดต่อโทร 0-2900-4888


Panasonic ideas for life
New Cordless Shut Off Tool delivers accuracy and durability
Product Range and Specification of Li-ion 14.4V Series With Torque Control
Product Range and Specification of Li-ion 10.8V Series With Torque Control
Product Range and Specification of Li-ion 10.8V Series Without Torque Control
New 7.2V screw driver acheives high speed screw driving with high accuracy
Lightweight and accurate 10% Li-ion Auto Shut-Off Screwdriver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|