บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
TOHNICHI Distributor
tohnichi your torque partner

TOHNICHI TORQUE PRODUCTS

สินค้า TOHNICHI เป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น
โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1949 ซึ่งทางผู้ผลิตได้จําหน่าย และชํานาญเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแรงบิดโดยเฉพาะ
และได้รับมาตรฐาน ISO และ JQA จึงได้รับการยอมรับ
ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก สินค้าของ Tohnichi
มีหลากหลายประเภทให้เลือก เช่น

Torque wrench
Torque meter
Torque Tester
Torque Measuring tools
Torque control fastening tools
Torque Gauge
Torque Driver
Force measurement Instument
Power Torque Tools

และอีกหลายประเภทซึ่งครอบคลุมสินค้าเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดแรงบิดทั้งหมด สินค้าได้รับมาตรฐาน
มาพร้อม ใบรับรอง Calibration Certificate
ซึ่งสามารถ อ้างอิงตาม National Standard ได้

ทางบริษัทได้เป็นตัวแทนสินค้า Tohnichi
มามากกว่า 30 ปี พร้อมบริการหลังการขาย อะไหล่
ซ่อมบํารุง รวมถึงการให้บริการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดตามมาตรฐานผู้ผลิต
และ ISO Standard.
สนใจติดต่อโทร 0-2900-4888


tohnichi-power-torque-tools
tohnichi-multiple-unit
tohnichi-torque-driver
tohnichi-torque-wrench
tohnichi-tester-checker
tohnichi-torque-meter
tohnichi-force-measurement
tohnichi-optional-equipment
accessory
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|