Products Catalogue Download

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินค้า

URYU Power Tools

       URYU Seisaku Ltd. เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องมือลมต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น โดยก่อตั้งตั้งแต่ปี 1915 เป็นผู้ชํานาญทางด้านเครื่องมือใช้กําลังลมโดยเฉพาะ เป็นที่ยอมรับของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จากคุณภาพสินค้าและความหลากหลายในตัวสินค้า จึงทําให้สินค้ายี่ห้อ URYU ได้รับความนิยมในโรงงานและมีส่วนแบ่งของตลาดเป็นอันดับต้นๆของโลก ภายใต้ชื่อเสียงอันยาวนานมากกว่า 100 ปี จากเดิมที่ผลิตและจําหน่ายเครื่องมือใช้กําลังลมเท่านั้น ต่อมาจึงได้พัฒนาสินค้าสําหรับใช้กําลังไฟฟ้า Electric และ แบตเตอรี่ Battery เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

    สินค้าของ URYU มีหลากหลายประเภทให้เลือกครอบคลุมสําหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์ URYU แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และพร้อมให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร

Download : URYU Catalogue

Tohnichi

       Tohnichi Mfg. Co.,Ltd เป็นผู้ผลิตที่ชํานาญเรื่องแรงบิด ( Torque ) โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น โดยได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1949 และเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วทุกมุมโลก โดยผลิตและจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับแรงบิดครบวงจร เช่น Torque wrench , Torque driver , Torque testers ซึ่งบริษัทเราได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่ผูเดียวในประเทศไทย พร้อมสินค้าและอะไหล่ Calibration ซึ่งได้รับรองห้องปฐิบัติการภายใต้มาตรฐาน ISO17025

Download : Tohnichi catalogue v.2020

ENDO

       ENDO KOGYO CO.,LTD. ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1935  เป็นผู้ผลิตสินค้ารอกผ่อนแรง  Spring Balancer , รอกลม Air host , และ รอกม้วนสายไฟสําหรับอุตสาหกรรม Cable Reel ที่มีชื่อเสียง และได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์ ENDO แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และพร้อมให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร

Download : ENDO Magical Balancer catalogue

Download : ENDO Spring Balance catalogue
Download : ENDO Air Hoist catalogue

Download : ENDO Air Balancer catalogue
Download : ENDO karakuri catalogue

Download : ENDO Spring Balance catalogue

Panasonic Cordless Battery tools

       จากความชํานาญในเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และ Battery Panasonic จึงได้เห็นความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมด้วย โดย Panasonic Cordless Battery tools ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่ต้องการลดการใช้พลังงานในภาคการผลิต Panasonic จึงได้พัฒนาสินค้า Impact Cordless Battery ขึ้นมาเพื่อตอบสนองของตลาด โดยสินค้าของ Panasonic มีขนาดให้เลือกหลากหลายครอบคลุมถึงการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งยังสามารถควบคุมแรงบิด และที่สําคัญคือช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งทําให้ต้นทุนในการผลิตของลูกค้าลดลงได้ ทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า Panasonic Cordless Battery tools แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และพร้อมให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร

Download : Panasonic Catalogue 2021
Scroll to Top