วันหยุด ประจำเดือน มิถุนายน 2564


ปฏิบัติการ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 บริษัท ชาญชัยฯ ห่วงใยความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงาน และบริษัทคู่ค้า จึงดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารบริษัทฯ รวมถึงภายใน-ภายนอกรถของบริษัท และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)อย่าเคร่งครัด
ปฏิบัติการ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
ปฏิบัติการ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
ปฏิบัติการ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 บริษัท ชาญชัยฯ ห่วงใยความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงาน และบริษัทคู่ค้า จึงดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารของบริษัทฯ รวมถึงภายใน-ภายนอกรถของบริษัท และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่าเคร่งครัด
Training airtool, impact, air hois
เมื่อวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2564 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้ามาฝึกอบรม การใช้ airtool, impact, air hois ณ บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
Scroll to Top