วันหยุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

Training airtool, impact, air hois
เมื่อวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2564 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้ามาฝึกอบรม การใช้ airtool, impact, air hois ณ บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
CHANCHAI ENGINEERING & EQUIPMENT CO.,LTD.
Scroll to Top