URYU

URYU Seisaku Ltd. เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องมือลมต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น โดยก่อตั้งตั้งแต่ปี 1915 เป็นผู้ชํานาญทางด้านเครื่องมือใช้กําลังลมโดยเฉพาะ เป็นที่ยอมรับของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จากคุณภาพสินค้าและความหลากหลายในตัวสินค้า จึงทําให้สินค้ายี่ห้อ URYU ได้รับความนิยมในโรงงานและมีส่วนแบ่งของตลาดเป็นอันดับต้นๆของโลก ภายใต้ชื่อเสียงอันยาวนานมากกว่า 100 ปี จากเดิมที่ผลิตและจําหน่ายเครื่องมือใช้กําลังลมเท่านั้น ต่อมาจึงได้พัฒนาสินค้าสําหรับใช้กําลังไฟฟ้า Electric และ แบตเตอรี่ Battery เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

สินค้าของ URYU มีหลากหลายประเภทให้เลือกครอบคลุมสําหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์ URYU แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และพร้อมให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร

Scroll to Top